Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

illWind
- Wie pan, co ludzie najchętniej nazywają głupotą? - spytał wyważonym tonem.
- Nie.
- Mądrość, której nie rozumieją.
— Remigiusz Mróz - "Iluzjonista"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

February 04 2020

illWind
8103 322c 390
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
illWind
7882 2109 390
Reposted fromexistential existential viamagolek22 magolek22
illWind
4228 584d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunfolded unfolded
illWind
9500 26bb 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
8232 88e0 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vianiskowo niskowo

January 24 2020

illWind
8849 db89 390
Nie wiem co lepsze
illWind
7166 38f6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
illWind
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadzisniezasne dzisniezasne

January 22 2020

illWind
Jest mi wstyd, że największą radość czuję będąc przy osobie zadającej mi największy ból. Że przyjaciele, którzy najbardziej zasługują na moją wdzięczność dostają tylko ochłapy i marne "dziękuję". Jest mi wstyd, że kocham ją tak mocno. Wstyd, że jest dla mnie warta więcej. Boże obyś mi wybaczył.
illWind
A moja miłość zawsze umiera w gorączce i dreszczach.

January 21 2020

illWind
2737 c111 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir

January 10 2020

illWind
Zawsze czegoś brakuje. Jak nie miłości, to sensu. Zawsze coś nie tak, choćby to nawet były ubrudzone spodnie. Spróbuj być szczęśliwy mimo to. 
illWind
illWind
1307 a83e 390

January 06 2020

illWind
1113 2e84 390

December 31 2019

illWind
9629 c461 390
Reposted fromyikes yikes vianothingwrong nothingwrong
0880 22c0 390
illWind
1391 0526 390
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viablueberries blueberries
4662 dc29 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl