Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

8971 1f36 390
illWind
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viamefir mefir
illWind
8160 8a47 390
Reposted bynotyourstrawberrypchamtensyfaurinko

November 25 2019

3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod vianiskowo niskowo

October 31 2019

illWind
0946 6526 390
Reposted bydiviVinrolikatiuszakirmelinSilentForestnegacjaEllaEllaadiaGabreiilaadaaa93monameletha0ambientemiellesokozooupiehusanotherwaytodielittledisappointmentsnieobecnoscCannonballMartwa13laparisienneniskowoniebieskieoczywikszazazelfreewayCykcykcykniskowocelmaifrumoslillepuppetmadhatternessatagaegzystencjakaczebukipchamtensyfjamaicanbeatheavencanwaitCymronmisiaczek95UnicornsstilllivekrolfasolekxvcthaugustusaurinkoupintheskyfounieobecnoscMisqaletha0Maddoxxchockolatehopeeczekoladowezatraceniebadbloodpureevil
illWind
0836 7dae 390
Reposted bydiviegzystencjaagp12czerwcaMtsenirmelinostatnia-melodiasokoniedonaprawienia

October 21 2019

illWind
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides

September 30 2019

illWind
9236 7dcd 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
illWind
0978 bdff 390
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
illWind
5274 62df 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarvelous marvelous
illWind
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak vianieobecnosc nieobecnosc
illWind
4533 5653 390
Reposted fromNocephya Nocephya viazielonyszalik zielonyszalik
illWind
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
illWind
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viaikari ikari

September 13 2019

illWind
Czemu myśli o umieraniu są takie uspokajające 
Czemu jest taka pociągająca 

May 19 2019

illWind
8936 721e 390
Reposted fromsoftboi softboi

July 22 2017

illWind
6334 9307 390
illWind
6333 ba99 390
illWind
6332 2fb2 390
Reposted bytoniewszystkothauturiendiscourageaffectionthesilenceofthealcoholichoudaalliwantisyou
illWind
6331 ef50 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl